Νομικά Ζητήματα: Συναινετικό Διαζύγιο, Διαζύγιο κατ' αντιδικίαν, Ισχυρός κλονισμός λόγω τετραετούς διάστασης


ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αρθρο: 1438

"Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο. Το διαζύγιο απαγγέλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν συντρέχουν οι προυποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα".

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αρθρο: 1439

"Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα.
Εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας αυτού, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.
Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντα. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους".

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Αρθρο: 1441

"Οταν οι σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο, μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (συναινετικό διαζύγιο).
Για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο, πρέπει ο γάμος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την κατάθεση της αίτησης και η συμφωνία των συζύγων να δηλωθεί στο δικαστήριο, αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιο, σε δύο συνεδριάσεις που να απέχουν μεταξύ τους έξι τουλάχιστον μήνες. Το ειδικό πληρεξούσιο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την κάθε συνεδρίαση. Εφόσον από την πρώτη συνεδρίαση πέρασαν δύο χρόνια, η δήλωση της συμφωνίας παύει να ισχύει. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά. Η συμφωνία επικυρώνεται από το δικαστήριο και ισχύει ώσπου να εκδοθεί απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513".

ΣΧΟΛΙΑ:
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω άρθρα στο διαζύγιο κατ' αντιδικίαν απαιτείται να αποδειχθεί ισχυρός κλονισμός του γάμου. Ο κλονισμός τεκμαίρεται στις περιπτώσεις διγαμίας, μοιχείας, εγκατάλειψης, επιβουλής της ζωής ή ενδοοικογενειακής βίας. Τεκμαίρεται μάλιστα ΑΜΑΧΗΤΑ, δηλαδή χωρίς δυνατότητα αντίκρουσης, στην περίπτωση τετραετούς διάστασης των συζύγων.
(Διαβάστε ΕΔΩ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει τη μείωση των χρόνων διάστασης από τέσσερα σε μόλις δύο).
Στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, απαιτείται ο γάμος να έχει διαρκέσει ενάν τουλάχιστο χρόνο και η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου να δηλωθεί σε δύο συνεδριάσεις που ν' απέχουν μεταξύ τους minimum έξι μήνες και maximum δύο χρόνια. Η δήλωση για τη συμφωνία για τη λύση του γάμου γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικό πληρεξούσιο που θα πρέπει να εκδοθεί στον τελευταίο μήνα πριν από καθεμιά από τις δύο συνεδριάσεις.
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση του κατ' αντιδικία διαζυγίου ο κλονισμός του γάμου πρέπει ν' αποδειχθεί, ενώ τεκμαίρεται αμάχητα αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση τετραετούς διάστασης, η οποία όμως πρέπει να προκύψει απ΄ τα αποδεικτικά μέσα (πχ με ένα συμφωνητικό μίσθωσης ξεχωριστής κατοικίας). Επίσης, είναι πολύ πιθανό στην περίπτωση του κατ' αντιδικία διαζυγίου να ασκηθεί έφεση και αναίρεση απ' τον ηττηθέντα σύζυγο.
Αντίθετα, στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου, εφόσον ο γάμος έχει διαρκέσει έναν τουλάχιστον χρόνο, η διαδικασία είναι σαφώς γρηγορότερη, αφού απαιτούνται δύο συνεδριάσεις, απ΄τις οποίες η πρώτη ορίζεται συνήθως άμεσα και η δεύτερη ένα εξάμηνο μετά την πρώτη, ενώ επιπλέον μόνη περίπτωση άσκησης έφεσης είναι από κοινού απ΄ τους συζύγους, στην περίπτωση που αποφασίσουν ότι επιθυμούν τελικά την ακύρωση της λύσης του γάμου τους.
Στην πράξη, μόνη περίπτωση δυσχερούς εφαρμογής της διαδικασίας για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι όταν δεν υφίσταται στην πραγματικότητα συμφωνία για την έκδοσή του (πχ ο ένας εκ των συζύγων μετανιώνει και δεν εμφανίζεται στη δεύτερη συνεδρίαση) ή σε περιπτώσεις που ένας εκ των συζύγων ζει μόνιμα στο εξωτερικό και αδυνατεί για διάφορους λόγους να εξασφαλίσει ειδικό πληρεξούσιο εκδοθέν τον τελευταίο μήνα προ των συνεδριάσεων.


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Παρακαλω πολυ θα ηθελα να με ενημερωσετε απο ποτε υσχυει το νεο νομοσχεδιο (συναινετικο διαζυγιο) το οποιο και κατατεθηκε στην βουλη, απο ποτε αρχιζει να εφαρμοζεται?

Panos K. είπε...

Δείτε εδώ για το νέο νομοσχέδιο: http://dikaiosinigr.blogspot.com/2010/05/blog-post_18.html

Η ισχύς των διατάξεων του νομοσχεδίου για τα συναινετικά διαζύγια θα αρχίσει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκκρεμεί επομένως η ψήφισή του κι η δημοσίευση. Θα έλεγα ότι θέλει περίπου ένα μήνα.
Έως τότε δεν έχει νόημα να κάνετε α'συζήτηση με την υπό κατάργηση διαδικασία, γιατί με τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου η νέα διαδικασία θα ακολουθείται ακόμα κι αν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η α' συζήτηση...

Δημοσίευση σχολίου